22 april 13:00 - 15:00

IoT Studio

Välkommen att delta i ett digitalt event om möjligheterna att använda IoT för affärs- och verksamhetsutveckling, hållbar tillväxt och samhällsnytta. 

Vi delar med oss av erfarenheter från projektet IoT för Tillgänglighet samt ger en helhetsbild av IoT-miljön i Västernorrland och alla IoT-satsningar som görs i regionen. Webinaret bjuder på panelsamtal, praktiska case och strategier kring IoT och digital infrastruktur.

22 april kl. 13-15, Online


Det är kostnadsfritt att delta.

Anmälan

Program

Välkommen

Lars Persson Skandevall, VD Bron Innovation

5min

IoT för hållbar tillväxt

Hur kan vi skapa hållbara tillväxtmöjligheter och samhällsnytta med IoT både för privata aktörer och offentlig sektor? Hur kan den här typen av projekt bidra till att vi når våra samhällsmål?

Panelsamtal med:

 • Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun
 • Sara Nylund, vice ordförande i regionstyrelsen, Region Västernorrland 
 • Jin Moen, programchef, IoT Sverige
 • Mattias O'Nils, professor, Mittuniversitetet
15min

Infrastrukturplattform för sensorkommunikation

Peter Axelsson från Masarin Consulting delar med sig av sina erfarenheter och presenterar sitt arbete från projektet IoT för Tillgänglighet. Masarin har varit delaktiga i samtliga fokusområden i projektet och presenterar nu sin infrastrukturplattform för sensorkommunikation – Diwise.

10min

Digital infrastruktur

Hur ska framtidens digitala infrastruktur se ut och hur kan utveckling av den digitala infrastrukturen skapa nya tjänster och främja innovation?

Panelsamtal med:

 • Peter Axelsson, Partner och konsult, Masarin Consulting Group
 • Jens Danielsson, digitaliseringschef, Örnsköldsviks kommun
 • Petra Malmberg, IT-strateg, Ånge kommun
 • Marcus Matteby, IT-direktör, Sundsvalls kommun 
15min

Paus

15min

IoT för Tillgänglighet

Projektet IoT för Tillgänglighet presenterar lärdomar och resultat från sina tre fokusområden:

Status i staden

 • Felix Stussi, ServaNet
 • Åsa Jadelius, Sundsvalls kommun
 • Rikard Hamrin, Mittuniversitetet

Tillgängliga Storgatan

 • Staffan Olsson, Permobil
 • Felix Stussi, ServaNet
 • Pierre Högdal, IComIT

Tillgängliga vägar

 • Ulf Jennehag, RISE
 • David Jonsson, Portal+
 • Esmond Buswijller, Weevil
45min

Summering och avslutning

Lars Persson Skandevall och Mattias O’Nils avslutar programmet med att presentera nya projekt att delta i, regionens tankesmedja kring IoT och Mittuniversitetets IoT Testbädd.

15min